Radosław Bubieło

Lek. stom. spec. chir. stom.

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Studia ukończył w 2004 roku.

W 2011 uzyskał specjalizacje z chirurgii stomatologicznej na Pomorskiej Akademii Medycznej.

 

Uczestnik licznych kursów i zjazdów.

 

Zainteresowania zawodowe to:

– leczenie implantologiczne i implantoprotetyczne,
– chirurgia przed- i około-implantologiczna tj.: podnoszenie dna zatoki szczękowej, przeszczepy bloczków kostnych, rozszczepianie wyrostków zębodołowych, przeszczepy tkanek miękkich,
– zabiegi chirurgii periodontologicznej.